|Disclamer & Copyright

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. HOUTVERWARMING.info aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van HOUTVERWARMING.info. HOUTVERWARMING.info is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de site van HOUTVERWARMING.info beschikbaar is.

HOUTVERWARMING.info houdt zich het recht voor om informatie welke op de site te raadplegen is, ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle producten van HOUTVERWARMING.info zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De inhoud van deze pagina's is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schrijftelijk toestemming van HOUTVERWARMING.info.

Alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door HOUTVERWARMING.info