Duurzaam, wat is dat?

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Duurzame energie wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd.

Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: biomassa, aardwarmte, waterkracht en energieopslag. Een andere term voor duurzame energie is groene energie. Groene energie is een breder begrip dan groene stroom. Groene energie kán gebruikt worden voor de productie van elektriciteit, maar dat hoeft niet.

De producten van HOUTVERWARMING.info spitsen zich toe op met name biomassa (warmteonttrekking uit natuurproducten). Houtverwarmingsketels welke op bijvoorbeeld houtproducten worden gestookt en comfortabele warmte verzorgen.

Wat betekent dat voor u als consument?

Naar alle waarschijnlijkheid heeft u nu een gasverwarmingsketel? Een gasverwarmingsketel hangt (of staat) meestel op een zolder of een bergingsruimte. Een gasverwarmingsketel is altijd een voorwerp geweest dat weinig interesse trok bij de gebruikers, totdat de energieprijzen explosief gingen stijgen.

Een houtverwarmingsketel heeft vele voordelen t.o.v. een gasverwarmingsketel en laat u niet langer schrikken van de gasrekening, welke de laatste 5 jaar verdubbeld is.

Wat kost dat dan?

Op uw energierekening vind u de aanduiding kWh (kilowatt-uur). De eenheid kWh geeft de hoeveelheid gebruikte energie per uur weer, welke in warmte verbruikt is. Een kWh aardgas kost momenteel 9 Eurocent. Met een houtverwarmingsketel betaald u slechts 0,035 Eurocent voor een kWh!

Is dit ook voor mij geschikt?

De aanschaf van een houtverwarmingsketel is hoger dan een gasverwarmingsketel. Doorgaans komen huishoudens v.a. 2.500 m³/jaar verbruik in aanmerking.

 

Houtkachels en veiligheid

Op het gebied van veiligheid heeft de houtkachel een ware revolutie ondergaan. Vroeger kwamen schoorsteenbranden regelmatig voor, maar dit was dan meestal te wijten aan onkunde bij het installeren van houtkachels en/of afvoerbuizen. Tegenwoordig zullen alle HR (hoog rendements) kachels zorgen voor een zo volledig mogelijke verbranding van gassen waardoor er weinig of geen uitstoot meer is langs de schoorsteen. Hierdoor zal er vrijwel geen roetafzetting meer zijn en dus ook de kans op een schoorsteenbrand is nagenoeg onbestaande. Ook het plaatsen van een schoorsteen laat men tegenwoordig over aan specialisten omdat men beseft dat veiligheid nu eenmaal zeer belangrijk is.

Een houtkachel geeft warmte af op een manier zoals geen enkel ander verwarmingstoestel dat kan. Hout verbranden met het enige doel om het warm te krijgen bestaat al duizenden jaren.

Bij problemen met de levering van elektriciteit, of indien de elektriciteit uitvalt, laten alle andere systemen om uw woning te verwarmen het afweten, alleen de houtkachel blijft doorgaan. Het is het systeem bij uitstek om volledig onafhankelijk van invloeden van buitenaf er voor te kunnen zorgen dat u en uw gezin het steeds warm hebben.

 

De katalysator geeft de houtkachel extra vermogen

Kachels met katalysator zijn uitgerust met een naverbrandingskamer die vervaardigd is uit keramiek en die meestal de vorm van een honingraat heeft. De gassen die vrijkomen tijdens de verbranding van hout worden door deze katalysator gestuurd waar ze tot ontbranding komen en er zo extra energie gewonnen kan worden.

Dit type van kachel kan een gelijkmatigere warmte afgeven over langere duur. Kachels zonder katalysator hebben een andere techniek om ook een hoog rendement te halen. Deze kachels zijn zo ontworpen dat de weg die de hete lucht moet afleggen in de kachel veel langer is dan bij kachels met katalysator. Hierdoor wordt deze lucht nog steeds bijgewarmd door het vuur waardoor alle restdeeltjes in de luchtstroom ook tot ontbranding komen en er een hoger rendement is.

De meeste modellen van houtkachels hebben geen katalysator aangezien het verschil in rendement vrij klein is maar kachels met katalysator wel duurder zijn. Het verschil in rendement rechtvaardigd niet steeds het prijsverschil. De laatste generatie van hoog rendements kachels springen 30 tot 35% efficienter om met hun brandstof dan gewone kachels. Dit wil zeggen dat de hogere prijs van dergelijke kachels u 30% minder brandhout doet kopen, jaar na jaar. U kan ook 30% minder opslagruimte voorzien en dat u 30% minder hout moet zagen, klieven en versjouwen.

De hogere aankoopprijs van de kachel haalt u er meestal uit na 2 jaar gebruik. Hoog rendements kachels produceren ook tot 90% minder rook dan oudere kachels dankzij de naverbranding van de gassen. 90% minder rook betekend ook 90% minder roetafzetting in de schoorsteen. Bijgevolg een veel veiligere en zuiverdere verbranding dan met oudere kachels aangezien het risico op schouwbrand naganoeg onbestaande is. Dit wil niet zeggen dat u de schoorsteen niet regelmatig moet laten reinigen. Dit is trouwens jaarlijks verplicht door de meeste brandverzekeringen.


Tekst Bronvermelding: verwarming-info