VacuümbuiscollectorVitosol 200-T, direct doorstroomd,
voor het benutten van zonne-energie

De Vitosol 200 is een rechtstreeks doorstroomde vacuüm-buiscollector, ideaal voor
positie-onafhankelijke montage. Dankzij het nieuwe design van de verzamelaarbehuizing
wordt de Vitosol 200 harmonisch in het dakbeeld ingepast. Zonnewarmte doeltreffend
aangewend De absorbers met Sol-Titan-laag vangen bijzonder veel zonne-energie
op en zorgen zo voor een hoog rendement. Het vacuüm in de buizen zorgt voor een
zeer doeltreffende isolatie. Op die manier ontstaan nagenoeg geen verliezen tussen de
glazen buizen en de absorber – waardoor de collector ook bij geringe zonnestraling nog
nuttige warmte produceert. 

Hoge energiebenutting op lange termijn 
Viessmann-zonnecollectoren zijn ontworpen voor een lange levensduur die boven het
gemiddelde ligt. Hiervoor staan hoogwaardige, corrosiebestendige materialen garant,
zoals boorsilicaatglas, koper en roestvast staal. De absorber is geïntegreerd in de
vacuümbuis. Hierdoor is hij beschermd tegen weersinvloeden en verontreiniging,
en wordt een permanent hoog energierendement gegarandeerd.

Snelle en veilige montage 
Vitosol 200-collectoren worden geleverd in een geprefabriceerde modulaire constructie.
Dankzij een nieuw, innovatief stekkersysteem kunnen de buizen in elke positie
gemakkelijk en snel worden gemonteerd zonder enig gereedschap. Buizen aansluiten
op de verdelerbuis – klik – klaar. De buizen kunnen vervolgens worden gedraaid en
zo optimaal naar de zon worden gericht.

De onderlinge verbinding van de collectoren gebeurt door middel van de beproefde
roestvaststalen stekkerverbindingen voor geribde buizen.

De voordelen in één oogopslag:

 • Vacuüm-buiscollector.
 • Collectoroppervlak: 1, 2 en 3 m².
 • Hoog rendement door de met Sol-Titan beklede absorber
  en de vacuüm-collectorbuizen.
 • Direct doorstroomd en daardoor universeel bruikbaar voor montage
  op platte en hellende daken, aan gevels en op platte daken zonder
  dat hellende positie noodzakelijk is.
 • Korte montagetijden door een consequent uniform montage-systeem
  voor alle collectortypes.
 • Een grote bedrijfszekerheid en een lange levensduur door hoogwaardige,
  corrosiebestendige materialen als speciaal zonneglas, koper en roestvast staal.
 • Duurzame, naadloze overgang tussen glas en metaal
 • Buigzame aansluiting met dubbele buis van de vacuümbuizen aan de aanvoer-
  en retourleidingen met klemringschroefverbinding. De vacuümbuizen kunnen
  naar de zon worden gericht door ze gewoonweg te draaien bij montage.

De Vacuümbuiscollector Vitosol 300-T kan dankzij
de bijzonder efficiënte Sol-Titan bekleding ook de
diffuus zonlicht benutten.


De krachtige vacuüm-buiscollector Vitosol 300 werkt volgens het beproefde heatpipe-
principe en biedt hierdoor een bijzonder grote bedrijfszekerheid. Het toepassingsgebied
van de Vitosol 300 omvat onder meer installaties die worden blootgesteld aan lange
perioden van veel zonnestraling zonder warmteverbruik, waarbij zogenaamde
stagnatiefases optreden. De droge aankoppeling van de heatpipe-buizen in de
verzamelaar en de geïntegreerde temperatuurbegrenzing zorgen voor een bijzonder
grote bedrijfszekerheid. 

Heatpipe-principe voor een grote bedrijfszekerheid 
Bij het heatpipe-principe stroomt het medium niet rechtstreeks door de buizen.
In plaats daarvan circuleert een warmtedragend medium in een speciale absorber.
Dat medium verdampt onder invloed van zonnestraling en geeft zijn warmte via
een warmtewisselaar af aan het solaire medium. 

Duotec: dubbel werkt beter 
De condensoren worden volledig omsloten door de gepatenteerde Duotec-
warmtewisselaar met dubbele buis. Deze neemt de warmte bijzonder goed op
en geeft ze af aan het voorbijstromende medium.

Eenvoudige montage en onderhoud 
Bij de montage kunnen de collectoren snel met mekaar worden verbonden door
middel van de beproefde steekverbinding van roestvast staal voor geribde buizen.
De verschillende buizen worden door axiaal draaien nauwkeurig naar de zon gericht.
De buizen worden aangekoppeld in droge toestand, d.w.z. zonder rechtstreeks
contact tussen het warmtedragende medium en het waterglycol-mengsel.
Dit geeft een perfecte aansluiting van de buizen, waardoor buizen ook vervangen
kunnen worden wanneer de installatie is gevuld. 

Beveiliging tegen oververhitting 
Ook bijzonder intensieve zonnestraling is geen probleem voor de Vitosol 300.
De geïntegreerde temperatuurbegrenzing biedt immers een betrouwbare
bescherming tegen oververhitting.

Hoogwaardige materialen 
Hoogwaardige, corrosiebestendige materialen staan garant voor betrouwbaarheid,
bedrijfszekerheid en een lange levensduur op hoog niveau. Er wordt onder meer
gebruik gemaakt van boorsilicaatglas, koper en roestvast staal.

De voordelen in één oogopslag:

 • Vacuüm-buiscollector volgens het heatpipe-principe.
 • Collectoroppervlak: 2 en 3 m².
 • Hoog rendement dankzij de met Sol-Titan beklede absorbers
  en vacuüm-collectorbuizen.
 • Een grote bedrijfszekerheid en een lange gebruiksduur door het gebruik
  van hoogwaardige, corrosiebestendige materialen als speciaal zonneglas,
  koper en roestvast staal. Duurzame, naadloze overgang tussen glas en metaal.
 • Efficiënte energiebenutting door de Duotec warmtewisselaar met dubbele buis,
  die de condensatoren voor nagenoeg over het hele oppervlak omsluit om een
  betere warmteoverdracht te garanderen.
 • Buigzame verbinding van de vacuümbuizen met de condensator door middel
  van een gegolfde buis uit roestvast staal. De afzonderlijke buizen kunnen
  optimaal naar de zon worden gericht door ze gewoon te draaien bij montage.
 • Beproefd Viessmann stekkersysteem voor de verbinding van meerdere collectoren
  tot een collectorveld met een oppervlakte tot 6 m².
 • Milieu label "Blauwe Engel".

De grafiek hieronder geeft de maandelijkse dekkingsgraad weer voor een
gemiddeld jaar. De hoge opbrengsten in de zes zomermaanden (van april
tot september) kunnen wij maar enkel waarmaken als het opslagvat groot
genoeg is om het ganse gezin een “zonnewarm” bad te laten nemen dezelfde dag.